top of page

Przewodnicy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Archív výročních zpráv:

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023:      

Kontakty na průvodce
bottom of page