top of page

Współpraca ze stowarzyszeniem Campanella i projekt Dwujęzycznej Klasy
Montessori 2020-2021

119106377_360754248641815_4362633609535057591_n.jpg
121235288_386251729425400_2462886307397362225_n.jpg

Co było przed Lokahi

W roku szkolnym 2020/2021 stowarzyszenie Campanella (prowadzące przedszkole
Montessori w Cz. Cieszynie) podjęło próbę stworzenia wczesnoszkolnej klasy zerówkowej, której celem było wsparcie kontynuacji edukacji szkolnej wg zasad pedagogiki Montessori.

Partnerem projektu była cieszyńska Fundacja Punktum Montessori, która wspierała projekt organizacyjnie i merytorycznie. Klasa działała przez dziesięć miesięcy, czyli od września 2020 do czerwca 2021 w budynku na ulicy Skolni 100 w Czeskim Cieszynie.

 

Zajęcia otwarte były dla dzieci z rodzin polskojęzycznych i czeskojęzycznych (dwujęzycznych), przy czym procesowi nauczania towarzyszyło naturalne budowanie wzajemnego poszanowania dla obu kultur. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, dokładniej dzięki projektowi Bilingual Montessori Class. Z pozyskanych środków zakupiono pomoce Montessori, drukarkę i aparat dla celów administracyjnych, zostało też pokryte szkolenie Montessori dla pedagogów, koszty wynajmu klasy oraz realizacja stron www.

 

Niełatwy okres pandemiczny przyniósł sporo utrudnień, tak więc klasa musiała zostać
zamknięta niejednokrotnie przez wiele tygodni. Z tych samych przyczyn niestety
uniemożliwiona była też kontynuacja projektu wg pierwotnego zamiaru, czyli włączenie klasy Montessori do struktur Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania Żwirki i Wigury w Cierlicku od września 2021 (ze względu na spore opóźnienie remontu przestrzeni, w której miała się mieścić klasa).


Wiosną 2021 mimo wszystko pojawiła się nowa możliwość nawiązania działalności w
dalszych latach, mianowicie w postaci współpracy z założycielami powstającej w tym czasie szkoły Lokahi. Po kilku spotkaniach, na których omówiliśmy nasze oczekiwania i wizje związane z procesem kształcenia oraz możliwości techniczno-organizacyjne,
zdecydowaliśmy, że warto by podjąć współpracę. Szkoła Lokahi w swojej filozofii opiera się m.in. o zasady pedagogiki Montessori, jest otwarta na nauczanie dwujęzyczne i również działa w Czeskim Cieszynie (w przyszłości w sąsiednim Kocobędzu).

 

Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do Dwujęzycznej Klasy Montessori, w tym roku z powodzeniem kontynuują naukę w szkole Lokahi.


Stowarzyszenie Campanella dziękuje następującym organizacjom, u których można było zaczerpnąć inspiracji do realizacji projektu, za ich aktywne rozwijanie możliwości edukacji innowacyjnej po obu brzegach rzeki Olzy:

 

visegrad_fund_logo_supported-by_blue_800px.jpg

Spolupracujeme také s...

LOGOpruhledne.png
PEGRES_logo_cerne-1024x1024.jpg
11169733_560951280714065_5580276456141097105_o.jpg

Chcete nás podpořit?

Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání

Pod Bučinou 195, Český Těšín

Tel: 739 805 795

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page