top of page

Nasz zespół

Jedną z rzeczy, na których zależy nam najbardziej jest to, aby w naszej szkole przewodnikami były osoby, które kochają to i są dobre w tym czego uczą - te dwa fakty są bowiem ściśle z sobą związane. Dlatego już od samego początku jest nas tylu. Zuzka lubi doświadczenia chemiczne i fizyczne, Pepa lubi malować, Dan zna kilka języków obcych, a na przykład Marek mówi, że w matematyce stale można coś odkrywać. Nie chcemy uczyć tego, o czym gdzieś słyszeliśmy, ale tego, do czego sami doszliśmy, co jest najbliższe naszemu sercu i w czym jesteśmy najlepsi. Ponieważ tak samo jak i nasze dzieci nie będa znały się na wszystkim, tak samo i my tego nie umiemy.

Mgr. Daniel Žídek

Przewodnik

Język angielski, niemiecki, informatyka

 

Nazywam się Dan. W szkole jestem przewodnikiem w języku angielskim, niemieckim oraz w informatyce. Jestem również tatą dwójki pięknych i ciekawych świata dzieci. To właśnie z nimi jeszcze bardziej uświadomiłem sobie, iż pragnienie wiedzy oraz odkrywanie jest dla ludzi zdolnością naturalną i wrodzoną. Zdolnością, która dodatkowo wspierana jest przez ciekawość i potrzebę udanej integracji z otoczeniem. Bez niej, jako małe dzieci nie nauczylibyśmy się chodzić, mówić, rysować...

Jest darem, który wymaga nieustannego wsperania i udoskonalania w naturalny sposób - tak jak ma to miejsce od urodzenia. Dlatego chciałbym, żeby nasza szkoła nawiązała płynnie do owej naturalnej motywacji dziecka do pozyskiwania wiedzy i poznawania świata wokół siebie i w pełni ją wspierała i rozwijała - to wszystko w bezpiecznym otoczeniu, bez strachu z sprawienia zawodu samemu sobie czy rodzicom. W środowisku, gdzie rzeczy takie jak "praca nad tym, co mnie aktualnie interesuje, posiadanie odrębnego zdania, ustna informacja zwrotna, nauczanie projektowe lub udział w kierowaniu szkołą sposobem demokratycznym" są atutami, które należy wspierać i bronić, a nie tłumić. Właśnie takiej szkoły brakuje w okolicy. (S)Twórzmy więc taką wspólnie.

signal-2023-05-19-091013_002.jpeg
IMG_5983 (2).jpg

Mgr. Monika Žídková

Założycieka, Przewodniczka

Język czeski, historia, biologia

 

Bardzo bym chciała, abyśmy byli dla dzieci dobrym przykładem wzajemnego szacunku, empatii, pewności siebie oraz świadomej odpowiedzialności. A także, abyśmy oprócz wartości moralnych, pokazali im jak istotne i satysfakcjonujące jest pozyskiwanie wiedzy. Abyśmy - my dorośli - nie bali się uczyć od dzieci. Wiem, iż każdy z nas jest w czymś dobry. Wystarczy tylko to odkryć! A być w czymś dobrym, moim zdaniem, oznacza cieszyć się tym, co robię, a jednocześnie przyczyniać się do szczęścia innych. Czy zdecyduję się zostać lekarzem, nauczycielem czy stolarzem. Pragnę przede wszystkim przekazać dzieciom radość płynącą z uczenia się nowych rzeczy, której sama doświadczam. Nawet w języku czeskim pozostaje stale coś do odkrycia. Pokazać, towarzyszyć, poprowadzić za rękę gdy zajdzie taka potrzeba a następnie puścić.

 

Daniela Dominová

Průvodkyně v 1. a 2. trojročí, dějepis a zeměpis ve 3. trojročí

Co mám za sebou?
Učitelkou jsem od roku 2003. Diplom za studium učitelství občanské výchovy a dějepisu jsem
obdržela dva roky poté. V té době jsem již měla za sebou roční pobyt ve Velké Británii, kde jsem se věnovala studiu angličtiny. Mám za sebou cambridgské zkoušky Advanced English C1 a řadu metodických kurzů pro výuku anglického jazyka.


Po narození třetího syna mne velmi zaujala Montessori pedagogika. Ačkoliv jsem absolvovala řadu kratších kurzů, mými největšími učiteli jsou děti. Mé vlastní i ty svěřené. Ve své pedagogické praxi se opírám také o znalosti a dovednosti z výcviku v pedagogice Franze Ketta či v metodách kritického myšlení (RWCT). Tvorbou metodik pro učitele jsem spolupracovala na projektu Výchova demokratického občana (uctakzivotu.cz), jenž byl inspirován Komenského dílem. Ve školním roce 2021/22 jsem spolupracovala na vytváření tehdy ještě komunitní školy Lokahi.

 

V roce 2022 jsem začala diplomové studium Montessori pedagogiky pro věk 6-12 v Praze.

Proč Lokahi?
Pojetí výchovy podle Marie Montessori mne uchvátilo. Stalo se mou životní cestou. Například „jen“ výchova k tichu a míru v sobě obsahuje řadu klíčových kompetencí tolik potřebných pro svět ve 21. století. Také jsem fascinována Velkými kosmickými příběhy. Neméně podstatné jsou však i menší příběhy lidí, zvířat, rostlin a věcí, které ráda zkoumám spolu s dětmi. Vše se děje svobodně a s respektem. Poznáváním světa kolem nás, včetně jeho zákonitostí a souvislostí, objevujeme také své místo v něm. Ve škole Lokahi jsem také proto, že se mi líbí její komunitní pojetí, které je vytvářeno prima týmem průvodců a dětmi spolu s jejich rodinami.

IMG_20230309_172721.jpg
Magdalena Markova.jpg

Magdaléna Marková

Průvodkyně v 1. trojročí

Co mám za sebou?

Vystudovala jsem všeobecné gymnázium v Brně a v průběhu studia jsem se věnovala aktivitám ve sportovních oddílech s dětmi a mladistvými. Po maturitě jsem nastoupila na VŠ v Ostravě, kde právě dokončuji studium učitelství pro 1. stupeň základního vzdělání. V průběhu tohoto studia jsem se věnovala také doučování žáků prvního stupně a doplnila jsem si kurz Hejného matematiky, v rámci kterého jsem měla možnost prohloubit své porozumění tomuto pojetí matematiky a také metodice práce s ní.  

Proč Lokahi?

V Lokahi jsem získala roli průvodce pro první trojročí a právě díky souznění s hodnotami školy Lokahi jsem velmi ráda a vděčná, že tuto roli mohu zastávat. Miluji práci s dětmi a dává mi smysl učení v souvislostech, uceleně a prožitkem. Mým cílem je pomoci dětem nacházet vlastní cestu k učení, vzdělávat smysluplně a vytvářet prostředí a kolektiv, kam se děti těší, kde se učí s radostí a kde mají prostor pro poznání nejen světa, ale také sebe sama. Lokahi navíc nabízí možnost poskytnout každému dítěti vlastní potřebné tempo, individualizovaný, osobní a respektující přístup.

Jana Mühldorfová

Průvodkyně matematikou a přírodními vědami ve všech trojročích

Mé obory matematika a biologie jsou úžasně propojeny. Matematika je základem podstaty přírody a v běžném životě se jí děti opravdu nemusí bát, ale s radostí ji mohou umět využít. A láska k přírodě? To je to, o co tu běží, vztah se nevybuduje sezením v lavici a studováním chytrých učebnic. Vztah k přírodě se musí prožít a tím nám příroda dává pomocnou ruku k pochopení sama sebe. Proto pomáhám dětem k poznávání praktickou zkušeností, zapojováním všech smyslů a vlastními experimenty. V dnešním světě plném informací, je pro mě podstatné se řídit svojí intuicí. Také cítím jako pedagog, rodič, člověk, že nejdůležitější ve výchově je osobní příklad, respekt, láska.

 

Co mám za sebou?
Jsem pedagogem již 30 let. Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor matematika - biologie. Dá se říct, že mám spoustu zkušeností a postřehů vzdělávací činnosti v čase. Mám za sebou blok kurzů „Montessori výuka v praxi“ v bohumínské Pianetě. Ráda se v této oblasti budu dále vzdělávat.


Proč Lokahi?
Poslední rok jsem učila malou skupinku domškoláků a tato práce mně přinesla mnoho pochopení a radosti. Jsem moc ráda, že se na mé cestě naskytla příležitost provázet děti právě v Lokahi.

3239051803024757928_edited.jpg
IMG-1460.jpg

Michal Pecháček

Asistent pro 1. trojročí, průvodce Fyzikou a Zeměpisem ve 2. a 3. trojročí,
vrchní družinář :)

Já jsem Michal a mnohdy jsem se ptal, proč čas utíká rychle u věcí, které mě baví, ale vleče se, co je proti srsti. Pak se mi doneslo, že čas je prý relativní a pro jiné lidi běží jinak než pro mě. A co je tedy lepší? Proletět životem, ale užít si ho nebo se v něm pomalu brodit?

          A kdy mi vlastně utíká čas nejrychleji? Když vidím, že všem kolem mě utíká čas také rychle. Že žijí věcmi, které je baví a opírají se o ně ve své životní cestě.

Co mám za sebou?

Zkušenosti práce s dětmi jsem nabíral již od základní školy díky skautskému oddílu ’Wielka Niedźwiedzica‘. Do dnes v této družině působím a aktivně se podílím na průběhu táborů a skautských akcí.

          Dosáhl jsem středoškolského vzdělání ve směru pozemního stavitelství na SPŠS Havířov a opustil VŠB-TUO FAST (geotechnika) během sedmého semestru. Své další vzdělávání jsem teď totiž zaměřil na onu zmíněnou práci s dětmi, kde začínám studium na UP (matematika/DEG pro vzdělávání) a mám dokončen kurz asistenta pedagoga.

Proč Lokahi?

Teď jsem zde, v naší škole, která se komunitou blíží spíše rodině, a dbám na to, aby se děti učily tak, jak je to baví. Každý den je jedno velké dobrodružství. Příběh na pokračování, jehož další kapitola se smí otevřít až zítra. U dobrých a poutavých příběhů ale nechceme čekat na zítra, chceme se více dozvědět hned, „Tati! Mami! Já ještě nechci domů.“ Spojuji zábavná témata s těmi, které se zrovna vyučují a probírají, doplňuji o názorné příklady a zajímavosti ze světa a života, když život samotný je ten nejlepší učitel.

Marie Závalská

Asistentka pro 1. trojročí. V poledne pak budu vydávat obědy dětem i průvodcům a v odpolední družině se těším na společné hry s dětmi uvnitř i na zahradě.

Co mám za sebou? 
Vystudovala jsem maturitní obor obchodní akademii, poté jsem chvíli pracovala jako administrativní pracovník. Po rodičovské dovolené jsem absolvovala kurz asistent pedagoga a osm měsíců pracovala jako asistentka v mateřské škole.
Poslední rok jsem pomáhala s dětmi ve spolku Fénix pro děti kde jsem působila hlavně v družině a při aktivitách mimo zázemí spoku.
Baví mě tvoření z různých materiálů a hodně ráda peču dezerty.

Proč Lokahi?

Mám ráda děti a práci s nimi už od té doby kdy jsem chodila na ZŠ a tak jsem ráda, že si teď můžu splnit svůj dávný sen.

A jelikož mám dvě vlastní děti a je pro mě velice důležité, aby byly v příjemném a obohacujícím kolektivu a ten jsem našla právě v ZŠ Lokahi. Věřím, že se nám tam všem bude líbit.

19-41-34-IMG_2985 2x3_edited.jpg
171885606_817192755588561_85438737182534

Marek Lakota

Průvodce vzděláváním v humanitních oblastech, zejména výchova k občanství a osobnostně sociální výchova ve druhém a třetím trojročí

Co mám za sebou?

S dětmi a dospívajícími pracuji v rámci skautu už 15 let, dosud vedu kurzy pro nové i stávající skautské instruktory. V letech 2019-2021 jsem absolvoval inovativní učitelský výcvik Učitel naživo, v jehož rámci jsem učil dospívající děti matematiku na 2. stupni

ZŠ Strossmayerovo náměstí, rok nato jsem stejnou věkovou skupinu učil osobnostně sociální výchovu a výchovu k občanství na soukromém víceletém gymnáziu Evolution. Učitele naživo nazývám „učitelským maximem“ a opravňuje mě učit na druhém stupni ZŠ a SŠ.

Mám vystudovanou Podnikovou ekonomiku a management a bakalářskou psychologii. Kromě úvazku v Lokahi pracuji jako Scrum Master a Software tester v IT teamu společnosti CGI IT.

Proč Lokahi?

Protože Lokahi dává prostor, u mě konkrétně je to prostor k vedení dětí k zodpovědnosti a samostatnosti. A k tvorbě dobrých vztahů, protože věřím, že dobré vztahy jsou cestou k životnímu štěstí, zejména vztah samého k sobě.  

Josef Gerda

Przewodnik - sztuka, warsztaty

Jestem absolwentem studiów magisterskich 'Institutu studiów artystycznych' w Ostrawie pod kierownictwem prof. Daniela Balabana kierunek malarstwo. Do moich zainteresowań należą figuratywne malarstwo olejne, grafika wektorowa, komiksy autorskie oraz design koszulek. Jestem nauczycielem wychowania plastycznego na ZUŠ oraz w szkole podstawowej.

Regularnie biorę udział w grupowych i indywidualnych wystawach po całej Republice Czeskiej i aktualnie przygotowuję dużą wystawę w galerii Viléma Wünscha w Hawierzowie

na marzec 2023.

 

206085378_1466109830405917_529606964701576911_n.jpg
334918733_542700747932914_8469597813373340511_n.jpg

 Michaela Nečasová

Průvodce českým jazykem a literaturou ve 2. trojročí 

Český jazyk a literatura – to nejsou jen nudné poučky, pravidla a teorie. Baví mě pomáhat dětem rozvíjet vlastní fantazii, kreativitu, radost z tvoření, psaní, četby i touhu po vědění. Svět literatury je plný neobyčejných inspirací, příběhů a myšlenek, které obohatí dětskou duši více než stovky hodin strávených nad diktáty a písemkami. 

Proč Lokahi?

Lokahi mě okouzlila neopakovatelnou atmosférou a prostředím, kde je vzájemný respekt na prvním místě. Každé dítě je jedinečné ve své schopnosti přijímat, třídit a zpracovávat informace. Nezávodíme, nehrajeme o čas ani nesedíme před soudním tribunálem. Nemáme vítěze ani poražené. Děti se vyvíjí přirozeným tempem, bez stresu, tlaku a strachu z neúspěchu.

Małgorzata Jarema

Průvodkyně polštinou a angličtinou v 1. trojročí

Co mám za sebou?

Vystudovala jsem pedagogiku se specializací na sociokulturní animaci na Slezské Univerzitě v Cieszyně. Po přestěhování do Velké Británie jsem pracovala ve speciální škole jako asistentka pedagoga a mentorka nových zaměstnanců. V roce 2004 jsem absolvovala kurz anglického jazyka a získala certifikát CAE (Certificate in Advanced English). 

V Cieszyně jsem vedla kroužky angličtiny a přírodních věd pro děti v domácím vzdělávání, které provozovala Nadace Emil, kde jsem mohla využívat tvůrčí přístup k učení prostřednictvím spolupráce a pozorování.

Od roku 2017 pracuji na Zámku  Cieszyn jako kulturní koordinátorka a animátorka, kde jsem až do roku 2021 mimo jiné organizovala a vedla dětské workshopy (např. z cyklu Malé designové dílny) a další akce pro děti a mládež na dočasných kulturních a vzdělávacích výstavách a akcích. Do roku 2022 jsem se podílela na mezinárodním projektu v rámci platformy Human Cities. V současné době koordinuji projekt týkající se sociálních inovací. 

S rodinou žiji v Českém Těšíně. Mým mateřským jazykem je polština. Průběžně se učím česky.

Proč Lokahi?

S pedagogikou Marie Montessori jsem se setkala během studia a také ve Velké Británii, kde jsem se mohla přesvědčit o jejích mnoha přednostech. Líbí se mi, že díky této metodě se děti soustředí na své úkoly, snaží se o samostatnost, budují si sebevědomí a dívají se na svět s důvěrou. Věřím, že Lokahi je místem, kde se do popředí dostává individuální pozornost, respekt, komunikace a také podpora zvídavosti dětí, což podporuje nejen získávání znalostí, ale především objevování jejich vášní a radost z učení.

image_6487327.JPG
bottom of page