top of page

Nasz zespół

Jedną z rzeczy, na których zależy nam najbardziej jest to, aby w naszej szkole przewodnikami były osoby, które kochają to i są dobre w tym czego uczą - te dwa fakty są bowiem ściśle z sobą związane. Dlatego już od samego początku jest nas tylu. Zuzka lubi doświadczenia chemiczne i fizyczne, Pepa lubi malować, Dan zna kilka języków obcych, a na przykład Marek mówi, że w matematyce stale można coś odkrywać. Nie chcemy uczyć tego, o czym gdzieś słyszeliśmy, ale tego, do czego sami doszliśmy, co jest najbliższe naszemu sercu i w czym jesteśmy najlepsi. Ponieważ tak samo jak i nasze dzieci nie będa znały się na wszystkim, tak samo i my tego nie umiemy.

Daniel Žídek

ředitel
průvodce 
ve 2. a 3. trojročí

Jsem Dan. Průvodce ve škole pro angličtinu, němčinu a informatiku. Jsem taky táta dvou krásných a zvídavých dětí. Právě u nich jsem si ještě více uvědomil, že touha po vědění a prozkoumávání je schopnost, která je nám lidem přirozená a vrozená. Schopnost, která je navíc podporována zvídavostí 

a potřebě se úspěšně začlenit do našeho okolí. Bez ní bychom se jako předškolní děti nenaučili chodit, mluvit, malovat... Je to dar, který je třeba neustále podporovat a zušlechťovat na co nejvíce přirozené rovině - tak jak to v nás probíhá od narození.

Proto bych si přál, aby naše škola na onu vnitřní motivaci dětí po vědění a zkoumání okolního světa plynule navázala a naplno ji podporovala a dále rozvíjela - to vše v bezpečném prostředí, beze strachu z neúspěchu a nebo zklamání sebe sama nebo rodičů. V prostředí, kde věci jako "pracovat na tom,

co mně zrovna fascinuje, mít odlišný názor, slovní zpětná vazba, projektová výuka, či spoluúčast

na řízení školy demokratickým způsobem" jsou brány jako klady, které je třeba podporovat a hájit, a nikoliv je potlačovat. Právě taková škola v našem okolí chybí. Pojďme tedy společně takovou školu (vy)tvořit. 

profile_pic_or_2_edited.jpg
IMG_20230309_172721_edited.jpg

Daniela Dominová

kmenová průvodkyně 1. trojročí

průvodkyně ve 2. a 3. trojročí

Mám ráda výzvy. Mými vzory jsou pedagogové Marie Montessori, Jan Amos Komenský
a Franz Kett, kteří s
e ve svém životě výzev nebáli, a proto dokázali mnoho změnit nejen
na poli pedagogiky, ale předev
ším v oblasti výchovy k míru a lidskosti.

Co mám za sebou?

Učitelkou jsem již dvacet let. Mými původními obory jsou dějepis a občanská výchova, ale již od začátku své pedagogické praxe se věnuji také výuce anglického jazyka. Ve výuce často využívám metod kritického myšlení, se kterými jsem se setkala především na kurzu RWCT. V kurzu pedagogiky Franze Ketta jsem se učila nahlížet na pedagogiku jako na způsob, jak celistvě rozvíjet u dětí osobní jedinečnost a zároveň vztah k sobě, druhým a okolnímu světu. Tvorbou metodik pro učitele jsem spolupracovala na projektu Výchova demokratického občana (uctakzivotu.cz), jenž byl inspirován dílem J. A. Komenského.

Ve školním roce 2021/22 jsem spolupracovala na vytváření komunitní školy Lokahi a v následujícím školním roce jsem v již registrované škole Lokahi působila jako průvodce. Od léta roku 2022 studuji diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti ve věku 6-12 let u Montessori ČR. 
 

Proč Lokahi?

Líbí se mi, že na naší škole mohu při provázení dětí svobodně uplatňovat principy Montessori pedagogiky, která mi dává velký smysl. Ve škole klademe důraz na rozvíjení tolerance a vzájemných vztahů. S kolegy se vzájemně inspirujeme a pomáháme si. Spolu s dětmi a jejich rodiči vytváříme zároveň aktivní komunitu.

 

Jana Mühldorfová

kmenová průvodkyně 3. trojročí

průvodkyně v 2. trojročí

Mé obory matematika a biologie jsou úžasně propojeny. Matematika je základem podstaty přírody a v běžném životě se jí děti opravdu nemusí bát, ale s radostí ji mohou umět využít. A láska k přírodě? To je to, o co tu běží, vztah se nevybuduje sezením v lavici a studováním chytrých učebnic. Vztah k přírodě se musí prožít a tím nám příroda dává pomocnou ruku k pochopení sama sebe. Proto pomáhám dětem k poznávání praktickou zkušeností, zapojováním všech smyslů a vlastními experimenty. V dnešním světě plném informací, je pro mě podstatné se řídit svojí intuicí. Také cítím jako pedagog, rodič, člověk, že nejdůležitější ve výchově je osobní příklad, respekt, láska.

 

Co mám za sebou?
Jsem pedagogem již 30 let. Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor matematika - biologie. Dá se říct, že mám spoustu zkušeností a postřehů vzdělávací činnosti v čase. Mám za sebou blok kurzů „Montessori výuka v praxi“ v bohumínské Pianetě. Ráda se v této oblasti budu dále vzdělávat.


Proč Lokahi?
Poslední rok jsem učila malou skupinku domškoláků a tato práce mně přinesla mnoho pochopení a radosti. Jsem moc ráda, že se na mé cestě naskytla příležitost provázet děti právě v Lokahi.

3239051803024757928.jpg

Věra Mutová

průvodkyně 1. trojročí

 

Jolanta Žemličková

kmenová průvodkyně 2. trojročí

 

IMG-1460.jpg

Michal Pecháček

průvodce ve 2. a 3. trojročí 

vrchní družinář 

Já jsem Michal a mnohdy jsem se ptal, proč čas utíká rychle u věcí, které mě baví, ale vleče se, co je proti srsti. Pak se mi doneslo, že čas je prý relativní a pro jiné lidi běží jinak než pro mě. A co je tedy lepší? Proletět životem, ale užít si ho nebo se v něm pomalu brodit?

          A kdy mi vlastně utíká čas nejrychleji? Když vidím, že všem kolem mě utíká čas také rychle. Že žijí věcmi, které je baví a opírají se o ně ve své životní cestě.

Co mám za sebou?

Zkušenosti práce s dětmi jsem nabíral již od základní školy díky skautskému oddílu ’Wielka Niedźwiedzica‘. Do dnes v této družině působím a aktivně se podílím na průběhu táborů a skautských akcí.

          Dosáhl jsem středoškolského vzdělání ve směru pozemního stavitelství na SPŠS Havířov a opustil VŠB-TUO FAST (geotechnika) během sedmého semestru. Své další vzdělávání jsem teď totiž zaměřil na onu zmíněnou práci s dětmi, kde začínám studium na UP (matematika/DEG pro vzdělávání) a mám dokončen kurz asistenta pedagoga.

Proč Lokahi?

Teď jsem zde, v naší škole, která se komunitou blíží spíše rodině, a dbám na to, aby se děti učily tak, jak je to baví. Každý den je jedno velké dobrodružství. Příběh na pokračování, jehož další kapitola se smí otevřít až zítra. U dobrých a poutavých příběhů ale nechceme čekat na zítra, chceme se více dozvědět hned, „Tati! Mami! Já ještě nechci domů.“ Spojuji zábavná témata s těmi, které se zrovna vyučují a probírají, doplňuji o názorné příklady a zajímavosti ze světa a života, když život samotný je ten nejlepší učitel.

Małgorzata Jarema

průvodkyně polštinou a angličtinou

Co mám za sebou?

Vystudovala jsem pedagogiku se specializací na sociokulturní animaci na Slezské Univerzitě v Cieszyně. Po přestěhování do Velké Británie jsem pracovala ve speciální škole jako asistentka pedagoga a mentorka nových zaměstnanců. V roce 2004 jsem absolvovala kurz anglického jazyka a získala certifikát CAE (Certificate in Advanced English). 

V Cieszyně jsem vedla kroužky angličtiny a přírodních věd pro děti v domácím vzdělávání, které provozovala Nadace Emil, kde jsem mohla využívat tvůrčí přístup k učení prostřednictvím spolupráce a pozorování.

Pracovala jsem na Zámku Cieszyn jako kulturní koordinátorka a animátorka, kde jsem až do roku 2021 mimo jiné organizovala a vedla dětské workshopy (např. z cyklu Malé designové dílny) a další akce pro děti a mládež na dočasných kulturních a vzdělávacích výstavách a akcích. Do roku 2022 jsem se podílela na mezinárodním projektu v rámci platformy Human Cities. V současné době koordinuji projekt týkající se sociálních inovací. 

V r. 2023 jsem ukončila základní kurs Montessori. Kromě Lokahi pracuji i s dětmi v domácím vzdělávání v rámci nadace Punktum Cieszyn.

S rodinou žiji v Českém Těšíně. Mým mateřským jazykem je polština. Průběžně se učím česky.

Proč Lokahi?

S pedagogikou Marie Montessori jsem se setkala během studia a také ve Velké Británii, kde jsem se mohla přesvědčit o jejích mnoha přednostech. Líbí se mi, že díky této metodě se děti soustředí na své úkoly, snaží se o samostatnost, budují si sebevědomí a dívají se na svět s důvěrou. Věřím, že Lokahi je místem, kde se do popředí dostává individuální pozornost, respekt, komunikace a také podpora zvídavosti dětí, což podporuje nejen získávání znalostí, ale především objevování jejich vášní a radost z učení.

image_6487327.JPG
334918733_542700747932914_8469597813373340511_n.jpg

Michaela Nečasová

průvodkyně českým jazykem a literaturou ve 3. trojročí 

Český jazyk a literatura – to nejsou jen nudné poučky, pravidla a teorie. Baví mě pomáhat dětem rozvíjet vlastní fantazii, kreativitu, radost z tvoření, psaní, četby i touhu po vědění. Svět literatury je plný neobyčejných inspirací, příběhů a myšlenek, které obohatí dětskou duši více než stovky hodin strávených nad diktáty a písemkami. 

Proč Lokahi?

Lokahi mě okouzlila neopakovatelnou atmosférou a prostředím, kde je vzájemný respekt na prvním místě. Každé dítě je jedinečné ve své schopnosti přijímat, třídit a zpracovávat informace. Nezávodíme, nehrajeme o čas ani nesedíme před soudním tribunálem. Nemáme vítěze ani poražené. Děti se vyvíjí přirozeným tempem, bez stresu, tlaku a strachu z neúspěchu.

Marek Lakota

průvodce ve 2. a 3. trojročí

metodik prevence, výchovný poradce

Neučím předměty, učím děti. A děti učí mě.

#detijsoutakylidi

Co mám za sebou?

S dětmi a dospívajícími pracuji v rámci skautu už přes 15 let, dosud vedu kurzy pro nové i stávající skautské instruktory. V letech 2019-2021 jsem absolvoval inovativní učitelský výcvik Učitel naživo, v jehož rámci jsem učil dospívající děti matematiku, výchovu k občanství a osobnostně sociální výchovu na 2. stupni ZŠ a soukromém víceletém gymnáziu v Praze. 

Mám vystudovanou Podnikovou ekonomiku a management a bakalářskou psychologii. Kromě úvazku v Lokahi pracuji jako Scrum Master a Software tester v IT teamu společnosti CGI IT.

Proč Lokahi?

Protože Lokahi dává prostor pro svobodu, zodpovědnost a vztahy.

Subject.png
19-41-34-IMG_2985 2x3_edited.jpg

Marie Závalská

Administrativní mág. 

Co mám za sebou? 
Vystudovala jsem maturitní obor obchodní akademii, poté jsem chvíli pracovala jako administrativní pracovník. Po rodičovské dovolené jsem absolvovala kurz asistent pedagoga a osm měsíců pracovala jako asistentka v mateřské škole.
Poslední rok jsem pomáhala s dětmi ve spolku Fénix pro děti kde jsem působila hlavně v družině a při aktivitách mimo zázemí spoku.
Baví mě tvoření z různých materiálů a hodně ráda peču dezerty.

Proč Lokahi?

Mám ráda děti a práci s nimi už od té doby kdy jsem chodila na ZŠ a tak jsem ráda, že si teď můžu splnit svůj dávný sen.

A jelikož mám dvě vlastní děti a je pro mě velice důležité, aby byly v příjemném a obohacujícím kolektivu a ten jsem našla právě v ZŠ Lokahi. Věřím, že se nám tam všem bude líbit.

Josef Gerda

Průvodce ve 2. a 3. trojročí - umění, dílna

Absolvoval jsem magisterské studium na Institutu pro umělecká studia v Ostravě pod vedením prof. Daniela Balabána v oboru malba. Mezi mé zájmy patří figurativní olejomalba, vektorová grafika, autorské komixy a designy triček. Děti učím výtvarnou výchovu na ZUŠ i na základní škole.

 

206085378_1466109830405917_529606964701576911_n.jpg
Fotka_Wendelová_ (4).jpeg

Barbora Wendelová

průvodkyně němčinou, pracovními činnostmi a družinou

O mně

Němčina a pracovní činnosti – němčina není jen nudný jazyk s pravidly a výjimkami, je to živý jazyk našich sousedů, který otevírá dveře pro širší profesní možnosti. Sama se jí věnuji už dlouhou dobu a snažím se stále rozvíjet, v současné době studiem německé filologie na Ostravské univerzitě. Jsem ráda, že vzdělání v oblasti textilu a oděvnictví mohu uplatnit při praktické práci ve výuce. Baví mě pracovat s dětmi, rozvíjet jejich kreativitu, vést je k radosti z tvoření a ukazovat jim, jak mohou své vědění a znalosti uplatnit každý den a v každém věku.


Proč Lokahi?

Lokahi je pro mě inspirativní prostředí. Každému dítěti je umožněno se rozvíjet a zároveň jsou respektovány jeho schopnosti. Z prostředí práce v soukromém sektoru firem jsem se vlastním rozhodnutím dostala do školství, protože ráda pracuji s dětmi a lidmi. V Lokahi se pracuje bez tlaku a strachu z neúspěchu.

Markéta Matušková

asistentka průvodců ve 2. trojročí

Monika Pavlová

průvodkyně francouzštinou ve 3. trojročí

Alena Recmanová

průvodkyně světem chemie ve 3. trojročí

bottom of page