top of page

Výuka

9

Září

1. trojročí: 

Kosmická výchova (já a příroda, já a svět):

1. Velký Montessori příběh, vznik vesmíru a planety

Čas a jeho funkce, hodiny, roční období a měsíce (i v PL)

Lidské tělo 

Stromy

Matematika:

Český jazyk: Seznámení s písmem, abecedou

Psaní prvních písmen a uvolňování ruky, správné držení tužky

Práce v Živé abecedě a v pracovních sešitech

Čtení slabik a jejich zařazování do textu

Seznámení se slabikou - rozdíl slabika x písmeno

Délka samohlásek

Práce s montessori pomůckami (skládání slov z daných slabik, přiřazování slov k obrázkům,...)

Polský jazyk:

Angličina: Pozdravy, číslovky, lidské tělo, barvy, základní tvary

2. trojročí: 

Kosmická výchova: shodná s 1. trojročím, práce do hloubky, vedoucí úloha v diskusích

Český jazyk: Práce zejména s montessori výukovým materálem pro dané období, částečně v pracovních sešitech

Podstatná jména hromadná, látková, pomnožná

Funkce podstatných jmen - Podstatné jméno obecné a abstraktní

Mluvnícké kategorie podstatného jména

Slohová práce: Gepard a šnek

Čtení s porozuměním

Matematika: 

Angličtina: Sloveso can a like, členové rodiny, přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový (úvod), sporty a volný čas

10 

Říjen

1. trojročí: 

Kosmická výchova (já a příroda, já a svět):

2. Velký Montessori příběh

Matematika:

Český jazyk:

Slovní druhy podle M. Montessori

Polský jazyk:

Angličina: 

2. trojročí: 

Kosmická výchova: 

Český jazyk:

Slovní druhy

Matematika:

Angličtina:

11

Listopad

1. trojročí: 

Kosmická výchova (já a příroda, já a svět):

Matematika:

Český jazyk:

Polský jazyk:

Angličina: 

2. trojročí: 

Kosmická výchova: 

Český jazyk:

Matematika:

Angličtina:

12

Prosinec

-

1

Leden

-

bottom of page