top of page

O szkole

Znajdujemy się na początku długiej drogi i zdajemy sobie z tego sprawę. Wyruszyliśmy w nią ze względu na nasze dzieci, jako rodzice i pedagodzy, aby w okolicy naszych domów stworzyć szkołę, która odpowiada naszym wyobrażeniom. Po prostu zadaliśmy sobie pytanie - Co pragniemy przekazać naszym dzieciom? Wiedzę, ale także wolność i odpowiedzialność. Umiejętność myślenia krytycznego, współpracy oraz świadomość własnej wartości, która nie bazuje na otrzymanej ocenie. Ponieważ tworzymy społeczność dzieci mieszanych językowo, pochodzących z czeskich i polskich rodzin, planujemy realizowanie nauczania wielojęzycznego - w języku czeskim oraz polskim, jak również poszerzoną naukę języka angielskiego, już w pierwszej grupie klas 1-3. 

Jakie są nasze filary i czego można oczekiwać od nauczania?

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ UČENÍ

Děti u nás mají částečnou svobodu v tom, co se učí, případně kdy, učí se své vzdělávání plánovat. Když se děti rozhodnou, co se budou učit, nebo kdy se to budou učit, zvyšuje se jejich vnitřní motivace k učení a zároveň tím za učení přejímají zodpovědnost. Průvodce zajišťuje přípravu výuky tak, aby dítěti neunikly důležité oblasti vzdělávání.

 

RESPEKT K SOBĚ NAVZÁJEM

Učíme se spolu komunikovat, velký důraz dáváme na vztahy, řešení konfliktů, soužití v komunitě. Učíme se vyjadřovat a vzájemně respektovat své potřeby. Vedeme ke vzájemnému naslouchání a pochopení. Učitele vnímáme jako průvodce vzděláváním, který je zodpovědný za přípravu vhodného prostředí pro učení.

 

MONTESSORI

Vycházíme z myšlenek Marie Montessori, ctíme vývojové fáze dětí, používáme pomůcky k lepšímu psychomotorickému vývoji dětí, učení/ přijímání informací všemi smysly, vedeme k zodpovědnosti a samostatnosti, „pomáháme dětem, aby to dokázaly samy“.

 

TROJROČÍ

Učíme se od sebe navzájem, a to nejen v rámci jedné věkové skupiny. Učíme se vysvětlovat, pomáhat, říct si o pomoc spolužákovi. Pracujeme na projektech i napříč trojročími.

 

HODNOCENÍ

Učíme děti hodnotit práci svou i svých spolužáků, nepoužíváme známky, veškerou práci hodnotíme slovně. Nesrovnáváme s ostatními, hodnotíme posun v čase.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému přistupujeme individuálně, respektujeme rozdílné vzdělávací potřeby dětí i rozdílné tempo. K tomu nám pomáhá více průvodců v jedné třídě i fakt, že se děti učí od sebe navzájem.

 

DEMOKRATICKÁ KOMUNITA

Pořádáme školní sněmy, na kterých si děti tvoří pravidla soužití ve škole, probírají návrhy na zlepšení, případně organizují společné komunitní akce.

 

ROZŠÍŘENÁ JAZYKOVÁ VÝUKA

Děti u nás mají možnost zažít výuku v polštině, kterou chceme nadále posilovat. Také se učíme angličtinu už od první třídy a dále zajišťujeme výuku němčiny a francouzštiny.

Naše pilíře
Sbírka
DSCF5070.jpg

Zbiórka na rekonstrukcję szkoły

IMG_0228.JPG

Jeśli chcesz pomóc nam w remoncie szkoły, będziemy wdzięczni za darowiznę w dowolnej wysokości. Na życzenie, po otrzymaniu płatności, wystawimy pokwitowanie wpłaty. Kod QR na obrazku służy do płatności z bankowości mobilnej.

"Lokahi"

Co kryje się pod nazwą Lokahi?

Lokahi, a dokładnie Lōkahi, to stare hawajskie słowo oznaczające harmonię. Jedność. Razem potrafimy więcej niż każdy z nas osobno. Razem stwarzamy harmonijne środowisko i cudowne rzeczy.

Uczymy się od siebie nawzajem.

Harmonogram

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

4. 9.                              Zagajenie roku szkolnego

26. - 27. 10.                 Wakacje jesienne

23. 12. - 2. 1.               Wakacje świąteczne

2. 2.                              Wakacje półroczne

5. - 11. 2.                     Wakacje wiosenne

28. 3.                            Wakacje wielkanocne

28. 6.                            Zakończenie roku szkolego   

DSCF5101.jpg
bottom of page