top of page

Przyjmowanie dzieci

Przyjmujemy dzieci do 1.-9. klasy szkoły podstawowej, starsze dzieci muszą złożyć wniosek o wypisanie z byłej szkoły. Zanim razem wybierzemy się do szkoły, prosimy o wypełnienie wstępnego zgłoszenia w formie ankiety. Po wypełnieniu ankiety skontaktujemy się z Państwem i umówimy się na osobiste spotkanie, w ramach którego zwiedzą Państwo szkołę Lokahi.

226420903_187223696798384_3802960551368373223_n.jpg
Kotva 1

Co dokładnie należy zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły Lokahi w tym roku? 

  • Proszę wypełnić powyższą ankietę i poczekać na naszą odpowiedź.

  • Umówić się na spotkanie w szkole. 

  • Kolejnym etapem są dni adaptacyjne, podczas których dziecko będzie brało udział w zajęciach. W przypadku dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej chodzi zazwyczaj o 2-3 dni. W przypadku dzieci starszych czas przeznaczony do adaptacji wynosi tydzień. Następnie spotkamy się ponownie, aby omówić czas spędzony w szkole na spotkaniu trójstronnym (dziecko – rodzic – przewodnik). 

  • Do końca kwietnia zostaną Państwo poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do szkoły

bottom of page