Przyjmowanie dzieci

Obecnie, aż do kwietnia, trwa zapis dzieci na rok szkolny 2022/2023. Jednak oficjalne potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły zostanie wydane dopiero we wrześniu, ponieważ wpis naszej szkoły do rejestru szkół uzależniony jest od zakończenia jej remontu. Przyjmujemy dzieci do 1.-9. klasy szkoły podstawowej, starsze dzieci muszą złożyć wniosek o wypisanie z byłej szkoły. Zanim razem wybierzemy się do szkoły, prosimy o wypełnienie wstępnego zgłoszenia w formie ankiety. Po wypełnieniu ankiety skontaktujemy się z Państwem i umówimy się na osobiste spotkanie, w ramach którego zwiedzą Państwo szkołę Lokahi.

226420903_187223696798384_3802960551368373223_n.jpg
 

Co dokładnie należy zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły Lokahi w tym roku? 

  • Proszę wypełnić powyższą ankietę i poczekać na naszą odpowiedź.

  • Umówić się na spotkanie w szkole. 

  • Kolejnym etapem są dni adaptacyjne, podczas których dziecko będzie brało udział w zajęciach. W przypadku dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej chodzi zazwyczaj o 2-3 dni. W przypadku dzieci starszych czas przeznaczony do adaptacji wynosi tydzień. Następnie spotkamy się ponownie, aby omówić czas spędzony w szkole na spotkaniu trójstronnym (dziecko – rodzic – przewodnik). 

  • Do końca kwietnia zostaną Państwo poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do szkoły

  • W przypadku pierwszoklasistów należy odbyć zapis także w już rejestrowanej szkole (np. do nauczania indywidualnego). Zaświadczenie dotyczące przyjęcia dziecka zostanie wydane dopiero po ostatecznym wpisie szkoły Lokahi do rejestru szkół, co powinno nastąpić 1.9.2022. 

  • Po zapisaniu dziecka do szkoły Lokahi z dniem 1 września, wszystkie sprawy związane z wypisaniem dziecka z byłej szkoły wykona szkoła Lokahi.